sobota 7. dubna 2012

Šperky pro panenky Tonner (Jewellery for Tonner´s dolls)

K panenkám patří, kromě šatů a bot, i šperky a já si je většinou vyrábím sama. Někdy použiji i část šperků pro dospělé, rozeberu je a předělám pro panenky, jindy začnu od začátku, vezmu řetízek a korálky a mini šperk vyrobím. Tato kolekce je pro panenky Tonner, tudíž v měřítku 1:4.
To the dolls belong, except dresses and shoes, jewellery too and I mostly make them myself. Sometimes I use a part of jewellery for adult, remake them for dolls, sometimes I make them from the beginning, I take chain and beads and make them. This collection is for Tonner dolls, measure 1:4.