sobota 1. března 2014

Cukrárna - stavba (The sweetshop - the construction)

Před 3 lety jsem se rozhodla postavit cukrárnu pro svoje panenky Barbie, mimo jiné i proto, že jsem měla hodně dortů a zákusků z Fima a potřebovala jsem je nějak vystavit. Stavět cukrárnu jsem ale nechtěla, věděla jsem, že s tím bude spousta práce.... no ale jak vystavit dorty bez cukrárny? Měla jsem jen 3 týdny do výstavy v Přešticích a tak jsem se hned druhý den po Štědrém dni 2011 pustila do práce. Sama se divím, že jsem to zvládla, protože jsem navíc dostala chřipku a všechno měření a řezání jsem dělala s kapajícím nosem a bolestí hlavy, ale nešlo to jinak, nestihla bych to. S řezáním dřeva mi pomohl manžel, měření, lepení, natírání a konečné úpravy jsou už moje práce. Nedělala jsem pouze skleněné a umělohmotné vitriny na dorty, ale jelikož jsem dostala koupit dvě přírodní a dvě namořené na černo, tak i to byla neskutečná práce, aby byly ve výsledku bílé (rozebrat, rozlepit, několikrát natřít, slepit, sestavit...). A tady je první díl.
3 years ago I decided to built a sweetshop for my Barbie dolls, besides other things that I had a lot of  cakes and sweets from Fimo clay and I needed to display them. I didn´t want to built any sweetshop at the first, I knew that it will be a lot of work.... but how to show you my cakes without some sweetshop? I had only 3 weeks to my exhibition in Přeštice, so the day after the Christmas Eve 2011 I started to make it. I wonder that I managed it because I was ill, I had a flu, all measuring and cutting I made with a cold and a headake, but it was necessary if I wanted to meet the deadline. My husband helped me with cutting... measuring, gluing, painting and final work was my job. I didn´t make only glass and plastic display cases but because I had 2 in natural color and 2 in black color - to make them to the white version was very difficult work (take down, unstick, several times to paint them, glue again....). Here is the part one.

Žádné komentáře:

Okomentovat