neděle 2. března 2014

Cukrárna - stavba pokračuje (The sweetshop - the construction continues)

Když už byla cukrárna poslepovaná a namalovaná, manžel se mě zeptal: "A kde budeš tu scénu fotit?" Nevěděla jsem, protože tolik místa ve svém pokoji nemám, ale manžel přispěchal s nápadem. Vystěhovali jsme trochu nábytku z obýváku :-), přinesl stojan, na něj dal staré, rovné dveře, přehodila jsem přes to kus látky, našla pár zbylých dlaždic a základ místnosti byl připravený. Teď už jen naskládat nábytek a do něj vystavit dorty.... Ono se řekne vystavit dorty, ale nakonec mi to zabralo asi 2 dny času, protože jsem neustále něco modelovala, balila, lepila, vznikly tam místa, která ještě potřebovala nějakou tu maličkost a to neodhadnete podle počtu dortů v krabičce. Taky ledacos vypadalo jinak, než jsem si představovala a já předělávala a dodělávala, konce to nebralo. Na fotkách vidíte průběh prací a je vidět, že jsem pracovala ve dne i v noci, musela jsem, výstava začínala za týden.
When the sweetshop was completed, my husband asked me: "And where will you take the photos of this scene?". I didn´t know because I don´t have so much place in my room but my husband had a great idea. We moved out some furniture from our living room :-), brought a stand, old but flat door, piece of fabric, several old tiles and the basic scene was prepared. Now only put the furniture and display my cakes.... it is easy to say - display my cakes but finaly it took me for 2 days because I always something modeled, glued, wrapped... there were several empty places where something missed. Also some things after installing were different than I imagined and I made and made... In my photos you can see a process of work and also that I worked during the day and in the night, I had to, the exposition starts in a week.

Žádné komentáře:

Okomentovat