neděle 13. května 2012

Velikonoční sladkosti 2 (Easter sweets 2)

Část druhá (Part two)
Většinu velikončních sladkostí jsem vyrobila pro Tonnerky, tudíž měřítko 1:4. Vyrobila jsem jim i velikonočně vyzdobený pokoj, kde je stůl plný tradičních sladkých pochoutek, jako je beránek (1x můj a 1x od mé dcery), dva dorty, pletenec a mazanec, mřížkový ovocný koláč a zmrzlina. Vše je ozdobeno spoustou vajíček, nechybí ani pomlázka a malovaná vajíčka pro koledníky.V široké váze je živé obilí, ve kterém jsou vajíčka jako dekorace a ve vysoké váze je ozdobená větvička, která je také živá.
Most of my Easter sweets I made for Tonner dolls, measure 1:4. I also made their room with many easter decorations, there is a table with a lot of traditional sweet goodies, as is a lamb (1x from me, 1x from my daughter), two cakes, a sweet bread and a sweet bread weaved, a fruit pie and an icecream. Everything I decorated with a lot of eggs, there is a thing for hitting girls and painted eggs for young men. In a wide vase is a living corn with small eggs and a decorating living branch.úterý 8. května 2012

Velikonoční sladkosti 1 (Easter sweets 1)

Část první (Part one)
Trochu se zpožděním přidávám velikonoční tvoření, jak dortíky, tak cukroví.... ten zelený dort s pomlázkou dělala moje dcera, nestihla jsem ho vyfotit, byl to dárek a tak na poslední chvíli dvě fotky.... a obě rozmazané :-(. V této části jsem uveřejnila spíše netypické sladkosti, doma jsme velikonoční dort nikdy nepekli, ty, které symbolizují Velikonoce, jako je mazanec nebo beránek, ty budou příště :-)).
A little late I´m publishing my Easter creation, cakes and sweets... the green cake with a special thing for whipping girls at Easter (our habbit), did my daughter, I didn´t manage to take photo, it was a gift, so at a last moment I did only two, both of them are blurred. In this part I published no typical sweets, we didn´t bake a Easter cake at home, these that symbolize Easter, mazanec (sweet bread) and beránek (lamb) I will add next... :-))