sobota 11. října 2014

Moje cukrárna na akci Praha 8 dětem (My sweetshop on the exposition Prague 8 to children)

V létě jsem byla oslovena Městskou částí Praha 8, jestli bych se nechtěla zúčastnit akce "Praha 8 dětem" a měli konkrétní požadavek, jestli bych jim tam nevystavila svoji mini cukrárnu. Vystavila a doplnila to ještě převlíkacími modely pro děti, byla jsem jedna z mnoha vystavovatelek, celé tři týdny tam probíhaly i různé tvořivé kurzy, škoda, že jsem měla právě dovolenou a nestihla jsem se na ni podívat. A proč vám ukazuji cukrárnu, kterou znáte? Protože jsem měla k dispozici zase jiný prostor, čtverec o rozměrech 65x65 a to byl tedy problém, protože moje cukrárna se dá nejlépe poskládat na délku. Ale i s tím jsem se poprala a udělala cukrárnu zcela netradičně, takhle jsem ji ještě neměla nikdy postavenou a docela se mi to líbilo :-)... co vám?
In this summer a lady from the city town of Prague 8 asked me, if I wouldn´t attend at their exposition "Prague 8 to children" and they wanted to have there my mini sweetshop for display. Why not and I added my changing costumes for children (to be a princess or fairy..), I was one of many exhibitores there, three weeks there were creative courses and other activities.... it is a pity that I didn´t see it, I had a holiday. And why I show you my sweetshop, when you know it? Because I had a very special, small space, only 65x65 and it isn´t so much, so I had to make it very untraditionally but I loved it :-).... what about you?